Průvodce Praha-jih: Vysoký Chlumec

 Vysoký Chlumec


Hrad Vysoký Chlumec

Historie
J.Willenberg - kresba hradu z roku 1602

Hrad na žulovém kopci ve Vysokém Chlumci býval po více než 600 let středem rozsáhlého panství, ale protože po 250 let nebyl panským sídlem, nýbrž zde sídlili jenom úředníci a správce, zůstala stavba ve svých hlavních rysech v zásadě neporušena. Zachovala se tak starobylá nepravidelnost celé. stavby, která přímo hýří různými nástavbami. Od obce Vísky, která leží pod hradem, přijdeme k dolní bráně vystavěné až v 17.stol., jak svědčí její oblouk vyzdobený okrasami. Hradby při této bráně pocházejí rovněž ze 17.stol. Brána vede do předhradí, kde na obranu byla zbudována původní věž se sedlovitou střechou. Prostřední brána, kterou se vchází do horního hradu, jenž má vejčitý půdorys, je klenutá do kruhu a obložená tesaným kamenem. Má ještě kladky pro provazy padacího mostu. Po parkaně mezi hradbou, na které se místy zachovaly ochozy, lze přijít ke třetí bráně, která je podobná prostřední.

Půdorys hradu

Hlavní palác je dlouhé čtverhranné stavení, z něhož k východu vybíhají dvě malá křídla. Původní vchod do této budovy byl ve II. patře, kam se chodívalo po dřevěných pavlačích. Na východní straně vnitřního hradu je nepravidelné stavení se štíhlou věží, pokrytou cibulovitou bání s hodinami. Je dobře patrno, že tato věž je pozdějšího data a byla vystavěna jako schodiště. Když se přijíždí k bráně do horního hradu, je vpravo ve zdi díra (zazděný hrnec -míra, kolik bývalo piva za 3 krejcary). Hrad byl založen ve 2. polovině 14.stol. rytíři z Janovic. Roku 1474 se dostal do rodiny Popelů z Lobkovic, kteří zde po roce 1621, vytvořili ze zakoupených, konfiskátů rozsáhlé panství. Udržel se v jejich majetku až do roku 1948. Restaurační práce byly prováděny postupně od roku 1963 do roku 1973.
V roce 1992 byl hrad vrácen rodu Lobkowiczů. Od roku 1998 se hrad stal rezidencí nového majitele. Je jím
Riprand, Graf von und zu Arco-Zinneberg.

V obci je barokní bývalá.správní budova panství z 18.stol. Pivovar je jeden z největších venkovských závodů toho druhu v Čechách (např. 11° pivo Krčin).

Plánek Vysokého Chlumce

Okolí Sedlčan

Z Chlumce se budeme vracet na sever silnicí 105 přes Libíň s Libíňským rybníkem vlevo, SST Klimětice s malou louží vpravo a údolím Sedleckého potoka zpět na silnici 18, na kterou odbočíme vpravo. Na odbočce vlevo zahneme a vjíždíme do Červeného Hrádku.

 


[Na začátek stránky]