Průvodce Okolo Brd: Nový Knín

 


Petr Miloslav Veselský (1810-1889)


Kutnohorský dějepisec, přítel K.H. Borovského. Narodil se v Novém Kníně 1. 7. 1810 a zemřel v Kutné Hoře 9.7.1889.
Absolvoval učitelský ústav v Praze a potom učiteloval v Ledči a ve Světlé nad Sázavou. V roce 1836 se stal učitelem na Ústavu hluchoněmých v Praze. V Praze se seznámil s předními národovci a přispíval do "Květů", "Vlastimila", "Dennice" a hudebního časopisu "Věnce".
V letech 1837-1938 absolvoval varhanickou školu, roku 1841 se stal ředitelem kůru a později městským archivářem v Kutné Hoře. Zde byl horlivým přispěvatelem Havlíčkova "Slovana" a získal si zásluhy o uspořádání archivu kutnohorského. Věnuje se také kulturní historii kutnohorského kraje a zveřejňuje výtahy z historických pramenů.
Zvláště cenné jsou vzpomínky na K.H.Borovského, se kterým se za pobytu v Kutné Hoře přátelil. V letech 1844-45 vydává svým nákladem almanach "Horník".
V Novém Kníně na rodném domě na náměstí Jiřího z Poděbrad má vsazenou pamětní desku s nápisem:

ZDE NARODIL SE
DNE 1. ČERVENCE 1810
PETR MILOSLAV
VESELSKÝ
ZASLOUŽILÝ SPISOVATEL A ARCHIVÁŘ
KRÁL. HORN. MĚSTA
HOR KUTEN
ZEMŘEL TAMŽE DNE 9. ČERVENCE 1889


Literatura: ČERVENÝ, Jaroslav: Přítel Karla Havlíčka Borovského

Z díla:

  • Královské horní město Kutná Hora, úplný děje a zeměpis I. díl, Jan Breuer, K.Hora 1867
  • Průvodce po kr. horním městě Hoře Kutné 1877
  • Persekuce Hory Kutné po bitvě Bělohorské, nakladatelství Karla Šolce, Kutná Hora 1882
  • Život a působení P. Jos. Miromila Pohořelého, osobního děkana v Nové Vsi u Kolína, 1882
  • Pánové Dačičtí z Heslova, 1887
  • K. Havlíčka Kutnohorský pobyt a porotní soud, konaný 12. listopadu 1851, K.Hora 1888
  • Epištoly ze života Havlíčkova v Kut. Hoře, K. Hora 1888
  • Staré paměti Kutnohorské, 1890 


[Na začátek stránky]