Průvodce po Dalmácii: Hvar

Katedrála Sv. Štěpána (Stjepana)
Katedrála sv. Štěpána (Sv. Stjepan). je postavena v renezančně-barokním stylu na zbytcích pozdně gotické katedrály z 15. stol., zničené za tureckého tažení. Je to pozdně renesanční stavba, fasádou velmi připomínající kostely sv. Spasitele v Dubrovníku a P. Marie v Zadaru.
Původně zde stál kostel P.Marie di Lesna při benediktinském klášteře. Přenesením biskupství ze Starigradu do Hvaru v polovině 13. století se kostel stal katedrálou a byl pro tento účel přestavěn. Její dnešní podoba pochází ze 16. a 17. stol. ale zcela dokončena byla až v 18. století. Není jasné, z jakých příčin došlo ke změně patrona, jímž se nově stal sv. Štěpán, jehož sochu nalezneme v lunetě nad vstupem.
Vlevo od vstupu se nachází renesanční zvonice s podvojnými, potrojnými a počtvernými okny spojenými do lodžií. Zvonice se považuje za jednu z nejkrásnějších v Dalmácii. Staviteli zvonice i kostela byli domácí mistři Nikola Karlić a Marko Milić Pavlović.
Vstup do katedrály uzavírají bronzová vrata s reliéfy od hvarského sochaře Kuzmy Kovačiće. Vlastní katedrála je trojlodní stavba. Presbytář pochází ještě z předchozího gotického kostela.
V interiéru kostela je devět velmi podobných mramorových barokních oltářů ze 17.  století, umístěných na stěnách bočních lodí a oltář se sarkofágem v kapli biskupa Andreise. Patřily bratrstvům nebo hvarské šlechtě.

 

Přehled oltářů od prava:


Oltář sv. Lucie a Agáty
Pietro Liberi

P. Maria s sv. Josefem
Domenico Ulberti 1692

P. Maria s dítětem
Stefano Celesti pol. 17. stol.

Ikona P. Marie, okolo 1220
(Hektorovičův oltář)

 

Závěr pravé boční lodi

Kaple sv. Kříže
podlaha ze žlutého a černého mramoru, dřevěný kříž Juraj Petrović


Hlavní oltář

Madona a sv. Štěpán
Palma jun. (Jacopo Negretti 1544-1628)


Oltář biskupa Andreise v závěru levé boční lodě 1629

Sarkofág sv. Prosperia
od A. Braselina z Padovy 1859

 


Oltář sv. Sakramenta
s hroby biskupů

Oltář sv. Antonína
? Stefano Celesti 1678

Pieta, Juan Boschettus 15. stol
podmalba A.Gradinelli 1728

Oltář sv. Petra, autor neznámý
rest. Pasquale Renis z Brindisi 1804

 

Západní část hlavní lodi tvoří kůr. Vyznačený letopočet 1573 označuje rok restaurace, provedené Benátčanem Markem Antoniem. Při vstupu na kůr stojí dva románské pulpity.


Pohled z lodi na kůr


V katedrále je ještě několik prvků z původního kostela:


Kamenná plastika s apoštoly
(nad ní Bičování Krista podle Juraje Dalmatince)

Kazatelna s románskými sloupy
 

Křtitelnice
  


[Na začátek stránky]