Český kras: Mořina

Mistr Theodorik (???? - 1381)  Mistr Theodorik - autoportrét


  Mistr Theodorik - sv. Jeronym
Mistr Theodorik (také Dittrich, Dětřich, Jetřich, Dětřich Pražský přezdívaný Zelo, Horlivec) byl malíř neznámého původu, velmi pravděpodobně ze severní Itálie, který je uváděný v letech 1359 - 1367 jako významný dvorní malíř Karla IV. a roku 1348 představený pražského malířského bratrstva. S podílem dílny provedl celkovou unikátní výzdobu kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně, se 129 deskovými obrazy (130 se ztratil za 30-leté války) a nástěnnými malbami. Obrazy, zpodobující převážně polopostavy světců způsobem vybočujícím z dobové stylové normy, byly chápány jako relikviáře. Jeho podíl na vzniku měkkého slohu přispěl k rozšíření vlivu české školy do různých okolních středisek. Pravděpodobně zemřel roku 1381.
Své nejdůležitější dílo – výzdobu hradní kaple Sv. Kříže, Mistr Theodorik zhotovil na Karlštejně. Byla mu zadána v roce 1359, nicméně práce začaly až v roce 1365. Výzdoba kaple pak vznikla v neuvěřitelně krátké době – byla dokončena za pouhé dva roky. Císař Karel IV. byl s Theodorikovou prací nejspíš velmi spokojen, protože jako odměnu za toto dílo dostal Mistr Theodorik statek Mořina u Karlštejna. Tento dvorec císař osvobodil za mimořádné malířské zásluhy ode všech daní, ovšem pouze s tou podmínkou, že každoročně dodá do karlštejnské kaple svatého Kříže třicet liber včelího vosku, potřebného na svíce. dík listině císaře Karla IV. z 28. dubna 1367, kterou se jejímu tvůrci dostalo odměny na dvorci ve vsi Mořině u Karlštejna. Jest jím mistr Theodorik, kterého listina označuje za autora výzdoby kaple sv. Kříže, výzdoby, která byla po všechna staletí předmětem nadšeného obdivu a dochovala se až na naše dny ve velmi dobrém, byť ne zcela původním stavu. Jméno, které uvádí listina císařova, jest však téměř vše, co o tomto malíři víme. Z městské knihy hradčanské se r. 1359 a 1368 dozvídáme, že měl na Hradčanech dům, kolem r. 1365 nacházíme jeho jméno zapsáno v knize malířského cechu pražského, víme, že r. 1381 statek v Mořině už nebyl jeho majetkem, - ale tím je vyčerpáno vše, co známe o něm jako o člověku. Nevíme odkud pocházel, kdy se narodil, ani kdy zemřel. Známe jen část jeho díla, malířskou výzdobu kaple sv. Kříže na Karlštejně. Dílo to je však takového významu umělecky vývojového, že osobnost umělcova před ním ustupuje daleko do pozadí. Výzdoba ta vznikla v letech 1357-67; r. 1357 byla kaple sv. Kříže ve své architektonické části hotova a téhož roku 27. března poprvé vysvěcena. Tehdy bylo asi započato i s její výzdobou. Podruhé byla svěcena 9. února 1365, kdy možno předpokládat dohotovení její výzdoby, v jejíž některých částech snad bylo pokračováno ještě do r. 1367, kdy se jejímu tvůrci dostalo císařem Karlem IV. odměny na statku v Mořině.


[Na začátek stránky]