Český kras: Mořina

Budňanský potok

Budňanský potok pod vsí

V obci Mořina a jejím těsném okolí na pruhu nekrasových srbských vrstev vzniká Budňanský potok soutokem několika větví. Největší prameniště s vydatností 0,3 až 0,5 l.s-1 je v ose údolí pod objektem zemědělského družstva. V obci jsou další čtyři studně s přetokem s vydatností do 0,2 l.s-1. V úseku mezi Mořinou a Dubem sedmi bratří je v údolí Budňanského potoka několik drobných pramenů s vydatností okolo 0,1 l.s-1. Některé z nich jsou kontaminovány organickými látkami.

Potok v betonovém korytě u kostela

První z rybníčků na návsi

Druhý z rybníčků ze strany přítoku

Druhý z rybníčků ze strany odtokuTrasa potoka od pramene v Mořině k ústí do Berounky