Český kras: Mořina

Westernové ježdění - cutting
PB Ranch u Mořiny

Co je cutting


Cutting je disciplína westernového ježdění, která vznikla z každodenní práce kovbojů s dobytkem. Zjednodušeně řečeno - jezdec a kůň musí dokázat vybrat a vyčlenit vybrané tele ze stáda. Počínání jezdce i koně bedlivě sledují rozhodčí a jejich práci bodují. Každý, kdo vjíždí do arény, má 70 bodů a během závodu o ně může přicházet. Časový limit na předvedení koně má každý jezdec dvě a půl minuty.
V aréně jsou další čtyři jezdci, kteří hlídají stádo krav pohromadě. Hodnocený jezdec musí vjet mezi zvířata tak, aby je zbytečně nerozehnal. Po té by měl v klidu vybrat tele a "napojit" na něj koně. Jinými slovy, ukázat koni, které tele chce vyčlenit. Ve chvíli kdy už je všem zúčastněným, tedy koni jezdci a potažmo i porotě jasné, který kus by se neměl dostat zpátky ke stádu, položí jezdec ruku na krk koně, a to je znamení, že přenechává práci svému čtyřnohému kolegovi. Kůň by měl v tu chvíli prokázat cow sense neboli cit pro krávu.
Správný cuttingový kůň dokáže totiž předvídat pohyby dobytčete a udržet tak tele na linii a nepustit ho zpět ke stádu. Jeho práce je samostatná a jezdec ho může korigovat pouze nohama. Za jakékoli vedení koně rukou si jezdec vyslouží ztrátu bodů. Stejně tak se může s body rozloučit ten, komu tele uteče. Pohled na „cuttujícího“ koně je fantastický. Zvíře dokáže snížit své těžiště a jeho pohyby se podobají ovčáckému psu.

Cutting

Disciplína je tedy velmi náročná nejen na jezdce, ale zejména na koně. Ke cuttingu se hodí pouze takoví koně, kteří jsou dlouhá léta šlechtěni právě pro tento druh práce.
Při cuttingu se testuje schopnost koně do vstoupit stáda dobytka a oddělit od tohoto stáda vybraného jedince a tohoto jedince potom i ze stáda také vyvést. Tento úkol je tedy souhrnem několika činností, které prověří schopnost koně samostatně pracovat. Při westernových soutěžích probíhá tato disciplína tak, že si jezdec vybere nějaké dobytče a potom je úkolem koně, aby ho oddělil a odvedl od stáda.
Cutting tak klade na koně mimořádné nároky, už při vstupu mezi dobytek nesmí kůň stádo zneklidnit. Při oddělování vybraného dobytčete od stáda pak musí správně předvídat pohyby oddělovaného kusu a také ovšem na ně správně a rychle reagovat. V okamžiku, kdy kůň už žene od stáda dobytče, které měl oddělit, musí jezdec povolit koně otěže a je na koni, aby dál pracoval už zcela samostatně. Jakýkoliv náznak vedení ze strany jezdce se trestá penalizací. Na splnění toho soutěžního úkolu je soutěžním řádem dán limit dvě a půl minuty.

PB ranč na Mořině


Je to k nevíře, ale kousek od hlavního města České republiky se nachází místo jako vystřižené z filmů z dob Divokého Západu. Dlouhé travnaté výběhy táhnoucí se do dálky a v nich pasoucí se stáda koní a krav. Muži i ženy na koních v kostkovaných košilích, širokých kloboucích, vlající hřívy koní a zvonivý zvuk podkov. Hned vedle lomu s názvem Velká Amerika stojí PB ranč. A právě tam se uskutečnila první mezinárodní cuttingová show v České republice.
Vlastní ranč vznikal v letech 2002 - 2003, ale myšlenka na jeho vybudování, jak už to tak bývá, tu byla dávno předtím. Možná se zrodila už v roce 2000, kdy se Pavel Mališ vydal na Americanu do německého Augsburku.
Alespoň do těchto dob odkazuje internetová stránka historie ranče. V té době už se Pavel Mališ věnoval koním. Na zmiňované Americaně potkal Tomáše Martínka, který se tou dobou staral o hřebce Smartin Off z maďarského ranče Rainbow Valley. A tak začala spolupráce s majitelem tohoto ranče a hřebce, s Viktorem Froeschlem, která trvá dodnes. Z Rainbow Valley také později přivezli na PB ranč první koně. Byla to Hot Rainbow a její potomci, kobylky Red Hollywood Sugar a Smart Angel O Lena, která se později stala Reserve Championkou Německa. Dalšími koňmi s původem až z daleké Kanady, kteří na PB ranč dorazili, byly kobyly Discos Double a Sheza Smart Pistol. Přímo ze Spojených států byly ještě dovezeny klisny Cee Bee Boogie a Hollywood Sweetie. Také Nita Freckle se přestěhovala z Maďarska ke konci roku 2003 na nový ranč. Ke všem kobylkám sehnal Pavel Mališ kvalitního cuttingového hřebce Smart Dualy.Ať už byl tedy začátek PB Ranče, jaký chtěl, hybnou silou byl fakt, že cuttingu jako sportovní disciplíně se v České republice tenkrát téměř nikdo nevěnoval. Původní záměr věnovat se jak cuttingovému sportu, tak zároveň reinningu (drezura westernového ježdění) se ukázal jako mylný, jelikož disciplíny jsou naprosto odlišné. A stejně jako se liší samotné disciplíny, liší se i schopnosti koní a okruh lidí kolem nich. A tak vznikl první pouze cuttingový ranč v České republice. Ze začátku na ranči působil velmi uznávaný trenér reinningu Tomáš Martínek, který ale později odjel pracovat do USA. Cuttingovým trenérem PB ranče byl Karel Spáčil.
Do začátku jsou důležité informace a dobré koně. Je těžké si představit, jak v samotném srdci Evropy začít s disciplínou, jejímž domovem jsou země za velkou louží. A kde čerpal o ní informace Pavel Mališ? „Pokud má člověk o něco opravdu zájem, informace si najde. Když neexistují v České republice, musí se za nimi vydat i za hranice. Ale není pravda, že by tu dobytkářské disciplíny nebyly. Tenkrát všechny jezdecké westernové disciplíny už sdružovala WRC (western riding club) a pak tu byli nadšenci z organizace Westerners Internationale, kteří pořádají rodea a dobytkářské disciplíny dodnes.“V cuttingu, ostatně stejně jako v jiných jezdeckých disciplínách, platí, že pokud to chce člověk někam dotáhnout, musí mít ve svých stájích dobré koně. A v žilách koní na PB ranči koluje krev těch nejlepších. Jako příklad Pavel Mališ uvedl hřebce Cat Prints dovezeného z Ameriky v roce 2008. O tomto barevném krasavci se mluví jako o nejlepší krvi v České republice, ba dokonce ve střední Evropě pro cutting. Kromě plemene Quater horse chová Pavel Mališ i plemeno Paint horse, jehož příslušníkem je právě Cat Prints.
(podle Silvie Lečíkové - upraveno)