Český kras: Mořina

Lom Mexiko

Mexiko

Prvním lomem, který byl v oblasti chráněné krajinné oblasti otevřen, je lom Trestanecký, tedy lom Mexiko. Naleznete ho nedaleko lomu Malá Amerika a jeho hloubka Vám pravděpodobně vyrazí dech. Je užší a hlubší než Malá Amerika. Je to druhý největší lom v oblasti Amerika. Říkalo se mu také lom Trestanecký, lom Schniloušák nebo Dešťový lom. Oba poslední názvy přesně vystihují podstatu 80 metrů hlubokého (300m dlouhého a asi 100m širokého) lomu kam skoro nikdy nesvítí slunce. Na dně jsou malá jezírka a pokusy o vytvoření něčeho podobného Obrazárně Velké Ameriky.

Tento lom byl těžen v pěti těžebních patrech a jeho dno (5. těžební patro) má nadmořskou výšku 335 metrů. Dno je částečně zatopeno. Přestože na dno lomu nezasvítí slunce, začaly zde už růst i stromy.
Ve stěnách lomu Mexiko lze nalézt několik štol. U paty stěn ve východní části lomu ústí chodba z lomu Východ a v západní části je zatopená chodba jdoucí jz. směrem. Z této chodby odbočuje svážná jdoucí na úroveň 367 m n.m. (3. těž.patro), kde vychází v závodě RD Mořina na den.
Na úrovni 4. těž.patra ústí do sz. lomové stěny velkým portálem Gotická štola, ve které je ústí do Únorové propasti.
Na úrovni 3. těž.patra je lom spojen se sběrnou chodbou Severní překop. V úrovni 2. těž.patra vychází v jv. lomové stěně Maršálkova chodba z lomu Východ. Ve stejné stěně na úrovni 1. těž.patra ústí do lomu 60 m dlouhá Zaječí štola.

Lom Mexiko se zapsal do historie ještě jinak. Byl využíván jako pracoviště trestanců (Trestanecký lom). Za války zde fungoval pracovní tábor pro kriminální pachatele. V letech 1945 a 1946 tu pracovali zajatí Němci. Mezi lety 1949 a 1953 pak zde komunisté zřídili pracovní tábor pro politické vězně, pro nelidské podmínky a zacházení přezdívaný český Mauthausen či vápencové peklo Mořina. Za pět let tudy prošlo kolem 1400 vězňů. Většina jich tu těžce onemocněla.


30.6.2001 zde byl na počest památky 1 400 vězňů, kteří zde v letech 1949-1953 pracovali, odhalený pomník. Autorem pomníku je sochař Petr Váňa.
 

Plánek lomu Mexiko a jeho okolí (lom Kanada, kde je dnes skládka a odkaliště, vraty do ní ústí Hlavní sběrná štola ve 3. těžebním patře a dnešní závod "Lomy Mořina").