Český kras: Mořina

Lom Malá Amerika

Malá Amerika

Malé Americe - úředně lom Rešná, někdy také Nákladový lom či Školka, se neúředně do šedesátých let říkalo pouze Amerika. Teprve po ukončení těžby v lomu Východ (Velká Amerika) v roce 1963 dostala přídavek Malá.
V lomu jsou odkryty bioklastické vápence pražského souvrství spodnodevonského stáří, které se zde těžily od roku 1900. Práce v lomu byly ukončeny v roce 1958. Zbyla tu hluboká jáma, cca 150 metrů dlouhá. Dno je v nadmořské výšce 348 m. (5. těžební patro) a do výšky 4. těžebního patra je zatopen vodou. Podle pověstí by měla být Malá Amerika spojena štolou s Velkou Amerikou, ale zatím ji nikdo nenašel.
Poloostrůvek u severní strany lomu je přístupný jen po vodě nebo horolezecky z tzv. galerie, tj. z oken tzv. hlavní štoly či podzemními chodbami. Severním okrajem lomu ve 3. těžebním patře (375 m) vede Hlavní sběrná chodba či štola, která je s úrovní 4. těžebního patra spojena svislou šachtou a bývalou svážnou štolou (Andělské schody). Hlavní sběrná chodba má směrem do lomu řadu otvorů (oken), proto se v tomto úseku nazývá Galerie.
Přístupové štoly vedou směrem od Velké Ameriky a dále na západ do menších lomů.
Štoly jsou oblíbeným zimovištěm netopýrů.


 

Malá Amerika svou průzračnou vodou a poměrně skrytou polohou především v 70-tých letech lákala nudisty. Své místo tu našli i milovníci romantiky, kteří prozkoumávali opuštěné chodby. Bohužel nejeden odvážlivec, který přecenil své síly tu skončil svou životní pouť.
Přestože Malá Amerika je produktem 20. století, má i svoje pověsti. Nejznámnější je pověst o tzv. Hagenovi, což prý měl být příslušník wehrmachtu, který se tu po válce ukrýval. Společnost, usilující o zpřístupnění lomu pro turisty si slovo "Hagen" zvolila jako svůj název.