Český kras: Mořina: Osobnosti


Ladislav Jásek (1929)Ladislav Jásek


Se synem Richardem (*1960 - filmový režisér) v Adelaide
Ladislav Jásek se narodil 18. 11. 1929 v Mořině v rodině lékaře.

Vystudoval Vančurovo reálné gymnázium v Praze (maturoval v r. 1948). Houslím se učil od 6 let u Jana Dvorského, tři roky u Bedřicha Voldana a tři roky u Jindřicha Felda (do 1948), na AMU byl žákem Jar. Pekelského, u něhož absolvoval Glazunovovým koncertem (1952). Klavíru se učil u L. Roubalové, později u Ilony Štěpánové-Kurzové a dosáhl také v tomto oboru značné dokonalosti.
Již jako gymnazista získal ceny v Soutěži tvořivosti mládeže a III. cenu v pražské soutěži Kubelíkově (1946) a zahájil velmi úspěšnou činnost koncertní ve vlasti. Četná vítězství v soutěžích a na zahraničních zájezdech: čestné uznání a titul laureáta v soutěži H. Wieniawského v Poznani (1952, koncertoval též ve Wroclawi a Štětině), koncertní cesta po Bulharsku (1954), V. cena a titul laureáta v pařížské soutěži J. Tbibauda (1955, vystoupil též s orchestrem konservatoře), II. cena a titul laureáta v pražské soutěži J. Slavíka a Fr. Ondříčka (1956), zlatá medaile v londýnské soutěži C. Fleshe (1956), NDR, Anglie, Berlín (1957), dva zájezdy do Maďarska, dále do Bruselu, Varšavy a jiných polských měst (1958). Významná byla zejména jeho spolupráce s klavíristou Josefem Hálou, s nímž v roce 1959 uskutečnil turné do Austrálie, Indie a Japonska (tam 29 koncertů, z toho v Tokiu 12, leden a únor 1959) a v roce 1962 znovu do Japonska. V té době působil již tři roky v Austrálii jako pedagog houslové hry při universitě Elderově v Adelaide (od 1. 3. 1959 do r. 1962), kde vystupoval sólově i v rozhlase, účinkoval v ústavním kvartetu i triu, zajížděl i do jiných australských měst. Jeho přičiněním uspořádala universita v Adelaide festival české hudby. V repertoáru má Jásek slavné koncerty (mj. Dvořákův, Brahmsův, Bruchův, Sibeliův, i hodnotné kusy přednesové a vírtuosní.
Roku 1962 odjel na několikaměsíční turné po Japonsku opět s Josefem Hálou; během této doby působil na Kunitachi Academy v Tokiu. Poté se nakrátko vrátil do Československa, kde byl sólistou České filharmonie (1963-66). Další tři roky strávil opět v Austrálii jako profesor na konzervatoři v Brisbane (1966-69). V roce 1969 přesídlil na univerzitu v Aucklandu na Novém Zélandě. V této době absolvoval studijní a koncertní cestu po Evropě, Spojených státech amerických a Hongkongu. V roce 1973 se vrátil do Austrálie, kde vystoupil na slavnostním otevření Opery v Sydney se sólovou meditací z opery Thais Julia Masseneta za doprovodu orchestru. Následujících deset let (1973-83) se uplatňoval jako sólista a koncertní mistr opery v Sydney. Od roku 1983 byl koncertním mistrem Adelaide Symphony Orchestra a zároveň zde učil na konzervatoři.
Pokud se týká osobního života, oženil se s australankou Antheou Hamiltonovou. Přivezl si ji do Prahy a tady se mu narodil syn Richard. V roce 1966 se však s rodinou odstěhoval do Australie, kde ještě v tomtéž roce požádal o australské občanství. V Australii ve městě Adelaide žije dodnes.
Byl vyhledávaným sólistou, ale i komorním hráčem, uskutečnil řadu nahrávek pro československé i zahraniční nahrávací společnosti. Jeho umění je dochováno na gramofonových deskách, nahrál například celovečerní recitál s Josefem Hálou, Bořkovcovu Sonátu č. 2 s Alfrédem Holečkem, houslový koncert Vladimíra Sommera s Českou filharmonií a další díla.


[Na začátek stránky]